Thorstav s.r.o.

Konverzia hudobných stupnic - online
Aplikácia "konverzia hudobných stupníc online" bola vytvorená za účelom rýchlej konverzie melódie z nejakej hudobnej stupnice do inej. Tento aplikačný nástroj sa hodí nielen tým, ktorí majú hudobný nástroj ladený do niektorej stupnice ako fukacie harmoniky, heligonky, píšťaly atď... ale aj tým ktorí chcú jednoducho hrať pieseň v inej stupnici ako je napísaný originál. Do vstupného poľa zapíšte stupnicu VEĽKÝMI písmenami, a poltóny značte krížikom "#" za daný tón. Tak napríklad tón C zvýšený o poltón Cis napíšte ako C# poprípade C1#. Ale ak chcete zapísať napríklad tón D o poltón nižšie, tak tiež to zapíšete ako C#. Ptretože Cis je ten istý tón ako Des. Aplikáciu som programoval vo voľnom čase tak je naprogramovaná čo najjednoduchšie ale konvertuje všetko čo treba, tak si odpustite tie poznámky ako napríklad že to chcete aj pre mólové stupnice, lebo sa zbytočne strápňujete, každý predsta vie že durové stupnice sú aj mólove ako napríklad C-dur je to isté ako A-mol, G-dur = E-mol, D-dur = H-mol a tak je to zo všetkými stupnicami. Konštruktívnu kritiku samozrejme akceptujem. Ale opravím/dorobím to až keď budem mať čas, alebo to dorobte vy, zdroják vám pošlem.
Napíš melódiu: CC#DD#EFF#GG#AA#HC1C1#D1D1#E1F1F1#G1G1#A1A1#HC2

Pôvodná melódia:
    

Konvertovaná melódia do stupnice:  
Počet poltónov:     Posun: 
Ak by ste potrebovali s niečim poradiť kľudne napíšte: Pošli e-Mail. Nezabudnite uviesť nejaký kontakt(najlepšie e-Mail) na Vás. Diskusiu k článku nájdete tu: Diskusia k článku.