Thorstav s.r.o.

Sekcia hudba, melódia, konverzia stupníc
Sekcia hudba je venovaná hudbe ako takej, rôznymi radami, hudobnými nástrojmi, renováciou nástrojov, postupmi návodmi, notami, melódiami, hraním na rôzne nástroje, ale aj analýzou a syntézou akustických signálov.

 Melódie a noty